Marks and Spencer Slovakia

Marks and Spencer Slovakia

 

Prevádzkovateľ v SK:
MSF Slovakia, s.r.o.
Ivanská cesta 16
821 04 Bratislava

IČ: 36699365

DIČ: 2022283461
Zapísaná v OR pri Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 43131/B

office@marks-and-spencer.sk

Prevádzkovateľ v ČR a vlastník MSF Slovakia, s.r.o.:
Marks and Spencer Czech Republic, a.s.

BB Centrum – budova BETA
Vyskočilova 1481/4
140 00 Praha 4 – Michle

IČ: 64949974
DIČ: CZ64949974
Zapísaná v OR pri Mestskom súde v Prahe, oddiel B, vložka č. 3820

Tel.: +420 221 987 200-1

Fax: +420 221 987 202

office@marks-and-spencer.cz