Politika týkajúca sa Cookies

Politika týkajúca sa Cookies

Cookies sú časti informácií, ktoré spoločnosť MSF Slovakia s.r.o. (ďalej len „Marks & Spencer“) prenáša do pevného disku svojich používateľov za účelom zaznamenávania informácií týkajúcich sa webových stránok navštívených používateľom, najmä uchovávania záznamov preferencií používateľov. Spoločnosť Marks & Spencer môže cookies umiestniť, keď používatelia navštívia reklamné bannery alebo hypertextové odkazy na iné stránky, s cieľom zistiť úspešnosť určitej reklamnej kampane alebo marketingového programu.

Okrem toho niektoré cookies zbierajú informácie o internetovom správaní ľudí, ktorí vstupujú na webovú stránku cez ten istý počítač alebo zariadenie. To zahŕňa informácie o zobrazených stránkach a surfovaní zákazníka po tejto webovej stránke. Cookies však nepoužívame na zber a ukladanie informácií o menách, adresách alebo iných kontaktných údajoch používateľov za účelom identifikácie používateľov.

Používatelia týmto potvrdzujú, že boli informovaní o tom, že webové stránky spoločnosti Marks & Spencer môžu dočasne uchovávať cookies na pevnom disku svojich používateľov v súvislosti s návštevou týchto webových stránok a použitím tohto webového prehliadača súhlasia s vyššie uvedeným.