Terms & Conditions

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

Marks and Spencer Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 28

Zawartość strony internetowej 

Korzystając z niniejszej strony internetowej należy pamiętać, że ma ona głównie charakter informacyjny, a jej celem jest przedstawienie Państwu zakresu naszej działalności na polskim rynku. Korzystając z naszej strony internetowej akceptują Państwo także niniejszy Regulamin.

Ceny i opisy towarów

Przedstawiane na naszej stronie internetowej informacje nie są prawnie wiążące i nie stanowią ofert handlowych w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a podane na naszej stronie ceny towarów nie mogą być także uznawane za zapewnienie czy opis produktu lub usługi w rozumieniu przepisów ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Przedstawiane produkty mogą nie być dostępne w poszczególnych sklepach Marks&Spencer. Wiążące informacje dotyczące towarów mogą Państwo uzyskać bezpośrednio w naszych sklepach, których spis można także znaleźć na naszej stronie internetowej.

Prawa własności przemysłowej i prawa autorskie  

Na naszej stronie internetowej zawarte są elementy chronione prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej. Wszelkie utwory, znaki towarowe, loga, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, etc. przedstawiane na naszej stronie internetowej stanowią własność podmiotów z grupy Marks&Spencer lub podmiotów z nami współpracujących. Używanie, kopiowanie, rozpowszechnianie czy inne wykorzystywanie ich bez uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego jest zabronione.

Odpowiedzialność

Informujemy Państwa, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych na naszej stronie internetowej lub uzyskanych za jej pośrednictwem. Przy korzystaniu z naszej strony sugerujemy podejmowanie niezbędnych środków ostrożności, w tym zabezpieczenie się przed wirusami komputerowymi. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu, które powstaną w następstwie dostępu do naszej strony internetowej.

Zmiana Regulaminu

Zastrzegamy sobie możliwość uaktualniania lub zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie poprzez publikację jego nowej wersji. Prosimy Państwa o regularne sprawdzania treści naszego Regulaminu.