Marks and Spencer Polska

Marks and Spencer Polska

 

Biuro Firmy:

Marks and Spencer Polska  Sp  z o.o.

ul. Marszałkowska 104/122

00-017 Warszawa

 

Tel. (22) 206 43 00

Fax. (22) 206 43 30

E-mail: oppoland.office@marks-and-spencer.com
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000304751

NIP 701-012-88-28

kapitał zakładowy 4 000 000